Các biểu mẫu

STTSố hiệuTên biểu mẫuLoạiKích ThướcTải về
1Tổng hợp dự kiến phân công giảng dạy, NCKH của giảng viên.xls18.03 KBTải về
2Bảng phân công văn thư và trợ lý của Khoa .docx14.97 KBTải về
3Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp đi học sau đại học (kinh phí không thuộc NSNN).doc43.50 KBTải về
4Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp đi học sau đại học (kinh phí NSNN).doc43.50 KBTải về
5Hồ sơ xin thăng hạng chức danh nghề nghiệp.doc49.50 KBTải về
6Đơn xin chuyển đổi chức danh nghề nghiệp.doc25.00 KBTải về
7Đơn xin nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản.docx19.54 KBTải về
8Đơn xin nghỉ việc.docx18.95 KBTải về
9Hồ sơ bổ nhiệm - Bổ nhiệm lai.zip102.09 KBTải về
10Đơn xin nghỉ phép.doc38.00 KBTải về
11Mẫu hồ sơ bổ nhiệm ngạch khi hết tập sự.doc31.00 KBTải về
12Đơn xin dự tuyển sau đại học và Giấy cam kết.doc39.50 KBTải về
13Hồ sơ đi học sau đại học bằng kinh phí tự túc.doc39.50 KBTải về
14Hồ sơ đi học sau đại học bằng ngân sách nhà nước.doc39.50 KBTải về
15Mẫu kê khai nâng bậc lương trước hạn.doc57.00 KBTải về
16Phiếu thanh toán nợ.doc74.09 KBTải về
172C/TVTW-98Mẫu sơ yếu lý lịch 2C/TVTW-98.doc93.50 KBTải về
18Mẫu chấm công cán bộ, viên chức.xls38.50 KBTải về
19Mẫu đơn học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị.doc24.50 KBTải về
20Mẫu đơn xin phúc khảo kết quả tuyển dụng viên chức.doc29.00 KBTải về
21Mẫu hồ sơ kê khai thâm niên nhà giáo.docx34.27 KBTải về
22Mẫu đơn xác nhận đang công tác.doc33.00 KBTải về
23Mau 2BBản tóm tắt thành tích xét Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (ngoài ngành GDĐT).doc31.00 KBTải về
24Mau 2ABản tóm tắt thành tích xét Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (dành cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành GDĐT).doc65.50 KBTải về
25Mẫu lý lịch 2C-BNV/2008.doc110.50 KBTải về