Vv nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

THÔNG BÁO

Nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

 

 Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-ĐHAG ngày 22/07/2016 về việc xét tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 17/8/2016,

Danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - 2016

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - 2016 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị cán bộ, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 01/11/2016.

Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn ứng viên dự tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2016 thông báo đến ứng viên đã dự tuyển vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (danh sách đính kèm) lịch tổ chức phỏng vấn, như sau:

STT

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Về việc kiểm tra và điều chỉnh thông tin dự tuyển viên chức năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra và điều chỉnh thông tin dự tuyển viên chức năm 2016

Thông báo tuyển dụng viên chức 2016

Trường Đại học An Giang cần tuyển giáo viên vào giảng dạy tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm với các yêu cầu và vị trí sau:

I. Yêu cầu chung:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

Thông báo lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học năm 2016

Quý thầy, cô đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học năm 2016, vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc rà soát và thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc rà soát và thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Danh sách dự kiến nâng lương Quí III - Năm 2016

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí III - 2016 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị cán bộ, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 04/08/2016.

Thông báo đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học

Quý thầy (cô) vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm.

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2015 - 2016

HƯỚNG DẪN

Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động
Năm học 2015-2016

 Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2016 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Nội dung tin RSS