Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2017

Tổng hợp thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2017

STT Nội dung Trường Đào tạo Thời gian nộp hồ sơ Tải về
1 Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 Viện Khoa học Thể dục thể thao Từ ngày 01/06/2017 đến 16 giờ 00 ngày 30/07/2017
2 Thông báo tuyển cao học năm 2017 chuyên ngành KH Cây trồng Trường Đại học An Giang Từ ngày ra thông báo đến ngày 30/07/2017
3 Thông báo về việc phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh sau đại học tại Trường Đại học An Giang năm 2017 Trường ĐHSP Hà Nội (đào tạo tại Trường Đại học An Giang) Từ ngày phát hành hồ sơ đến ngày 26/05/2017
4 Thư giới thiệu thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học của Trường Đại học Nông Lâm Trường Đại học Nông Lâm Kiểm tra thông tin trên Website Trường Đại học Nông Lâm
5 Thông báo tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (đào tạo tại Trường Đại học An Giang) Từ ngày 01/04/2017 đến 15/06/2017
6 Thông báo tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Khoa học (ĐH Huế) Trường Đại học Khoa học (đào tạo tại Trường Đại học An Giang) Đến hết ngày 25/8/2017
7 Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2017 Trường Đại học Cửu Long Đến hết ngày 12/5/2017
8 Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2017 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn Đến hết ngày 09/9/2017
9 Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2017 - Đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP. HCM Đến hết ngày 06/05/2017
10 Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh khóa 37 (năm 2017)
Trường ĐHSP Hà Nội Từ ngày 02 đến 31/10/2017
11 Thông báo tuyển sinh cao học Khóa 05 năm 2017 Trường ĐH Tài chính-Marketing Đến ngày 30/07/2017
12 Về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý văn hóa, Văn hóa học và Thông tin - Thư viện năm 2017 Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh Đến ngày 10/11/2017
13 Thông báo tuyển sinh trình thạc sỹ (đợt 2) Liên kết nhiều Trường Cụ thể trong thông báo
14 Công văn tuyển sinh trình thạc sỹ Liên kết nhiều Trường Cụ thể trong công văn