THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ LỄ KHAI MẠC KỲ THI VÀ DỰ THI VÒNG 1

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo khai mạc kỳ thi và triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện dự thi Vòng 1 như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau: Xem tại đây.

Về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của Trường Đại học An Giang năm 2023

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2023,

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng viên chức, cụ thể:

1. Các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển viên chức rà soát các thông tin của cá nhân theo danh sách đính kèm.

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2023

Trường Đại học An Giang phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với viên chức ngạch chuyên viên và tương đương.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Trường Đại học An Giang (ĐHAG) là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Trường ĐHAG có sứ mạng “Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín; đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, góp phần thực hiện sứ mệnh của ĐHQG-HCM ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2021

Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2021.

Chi tiết xem tại đây

Nội dung tin RSS