Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2021

Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2021.

Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 2227/QĐ-ĐHAG ngày 31/12/2020 về việc ban hành "Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang".

Quyết định số 2227/QĐ-ĐHAG ngày 31/12/2020 về việc ban hành "Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang".
Xem chi tiết tại đây: https://bit.ly/3rtZA5S

Lý lịch dành cho viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức

Lý lịch dành cho viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức: - Quyển “Lý lịch viên chức” theo mẫu HS01-VC/BNV; - Sơ yếu lý lịch viên chức" theo mẫu HS02-VC/BNV.

Nội dung tin RSS