Quyết định số 2227/QĐ-ĐHAG ngày 31/12/2020 về việc ban hành "Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang".

Quyết định số 2227/QĐ-ĐHAG ngày 31/12/2020 về việc ban hành "Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang".
Xem chi tiết tại đây: https://bit.ly/3rtZA5S

Lý lịch dành cho viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức

Lý lịch dành cho viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức: - Quyển “Lý lịch viên chức” theo mẫu HS01-VC/BNV; - Sơ yếu lý lịch viên chức" theo mẫu HS02-VC/BNV.

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2020

Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 2020.
Chi tiết xem tại đây: https://bit.ly/3w5jS9b

Trường Đại học An Giang thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trường Đại học An Giang thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: (Chi tiết tài liệu đính kèm).

Công nhận kết quả tuyển dụng năm 2020

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể: (Tài liệu đính kèm)

Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021

Trường Đại học An Giang thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021 như sau: (Chi tiết tài liệu đính kèm).

Nội dung tin RSS