Các biểu mẫu

STTSố hiệuTên biểu mẫuLoạiKích ThướcTải về
1Mẫu biên bản _kê khai tài sản 2020.docx20.89 KBTải về
2Mẫu kê khai tài sản_2020.docx35.55 KBTải về
3Đơn xin dự tuyển sau đại học.doc39.00 KBTải về
4Các biểu mẫu thi đua năm học 2019-2020.rar126.48 KBTải về
5Đơn xin đi học sau đại học.doc40.50 KBTải về
6Đơn xin gia hạn thời gian đi học (nước ngoài).doc33.00 KBTải về
7Đơn xin gia hạn thời gian đi học (trong nước).doc36.50 KBTải về
8Tờ cam kết.doc39.00 KBTải về
9Mẫu đăng ký danh sách đi học sau đại học.xls12.29 KBTải về
10Đơn xin trở lại công tác.doc32.00 KBTải về
11Đơn xin cấp lại thẻ viên chức.doc30.50 KBTải về
12Mẫu đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý.doc44.00 KBTải về
13Đơn xin nghỉ việc riêng không lương.doc33.50 KBTải về
142a-BNVMẫu 2a-BNV Lý lịch công chức, viên chức.doc282.00 KBTải về
15Mẫu bổ sung lý lịch 2d/TW.doc57.00 KBTải về
16Mẫu kê khai tài sản thu nhập.rar62.71 KBTải về
17Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp đi học sau đại học (kinh phí NSNN).doc41.00 KBTải về
18Mẫu đề nghị hưởng trợ cấp đi học sau đại học (kinh phí không thuộc NSNN).doc44.00 KBTải về
19Tổng hợp dự kiến phân công giảng dạy, NCKH của giảng viên.xls18.03 KBTải về
20Bảng phân công văn thư và trợ lý của Khoa .docx14.97 KBTải về
21Hồ sơ xin thăng hạng chức danh nghề nghiệp.doc49.50 KBTải về
22Đơn xin chuyển đổi chức danh nghề nghiệp.doc25.00 KBTải về
23Đơn xin nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản.docx19.54 KBTải về
24Đơn xin nghỉ việc.docx18.95 KBTải về
25Hồ sơ bổ nhiệm - Bổ nhiệm lai.zip102.09 KBTải về
26Đơn xin nghỉ phép.doc38.00 KBTải về
27Mẫu hồ sơ bổ nhiệm ngạch khi hết tập sự.doc31.00 KBTải về
28Hồ sơ đi học sau đại học bằng kinh phí tự túc.doc39.50 KBTải về
29Hồ sơ đi học sau đại học bằng ngân sách nhà nước.doc39.50 KBTải về
30Mẫu kê khai nâng bậc lương trước hạn.doc57.00 KBTải về
31Phiếu thanh toán nợ.doc74.09 KBTải về
322C/TVTW-98Mẫu sơ yếu lý lịch 2C/TVTW-98.doc93.50 KBTải về
33Mẫu chấm công cán bộ, viên chức.xls38.50 KBTải về
34Mẫu đơn học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị.doc24.50 KBTải về
35Mẫu đơn xin phúc khảo kết quả tuyển dụng viên chức.doc29.00 KBTải về
36Mẫu hồ sơ kê khai thâm niên nhà giáo.docx34.27 KBTải về
37Mẫu đơn xác nhận đang công tác.doc33.00 KBTải về
38Mau 2BBản tóm tắt thành tích xét Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (ngoài ngành GDĐT).doc31.00 KBTải về
39Mau 2ABản tóm tắt thành tích xét Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (dành cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành GDĐT).doc65.50 KBTải về
40Mẫu lý lịch 2C-BNV/2008.doc110.50 KBTải về