Các QĐ đánh giá xếp loại

STTSố hiệuTên biểu mẫuLoạiKích ThướcTải về
11581/TB-ĐHAG ngày 20/12/2022Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2022.pdf13.90 MBTải về
2898/TB-ĐHAG ngày 09/07/2019Thông báo điều chỉnh kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019.pdf615.26 KBTải về
3129/TB-ĐHAG ngày 15/02/2022Thông báo điều chỉnh kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2020-2021.pdf894.30 KBTải về
434/TB-ĐHAG ngày 13/01/2022Thông báo về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2020-2021.pdf10.66 MBTải về
543/TB-ĐHAG ngày 12/01/2021Thông báo điều chỉnh kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020.pdf793.55 KBTải về
61288/TB-ĐHAG ngày 07/12/2020Thông báo về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020.pdf10.84 MBTải về
7863/TB-ĐHAG ngày01/07/2019Thông báo về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019.pdf1.96 MBTải về
81121/TB-ĐHAG ngày 11/09/2018Thông báo điều chỉnh kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018.pdf869.54 KBTải về
9846/TB-ĐHAG ngày 05/07/2018Thông báo về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018.pdf9.50 MBTải về
10190/TB-ĐHAG ngày 24/07/2017Thông báo về điều chỉnh kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 -2017.pdf1.92 MBTải về
11169/TB-ĐHAG ngày 01/07/2017Thông báo về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 -2017.pdf18.47 MBTải về