Các quyết định khen thưởng

STTSố hiệuTên biểu mẫuLoạiKích ThướcTải về
11131/QĐ-ĐHQG ngày 09/09/2020Quyết định V/v tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG TP.HCM năm học 2019-2020.pdf778.39 KBTải về
21122/QĐ-ĐHAG ngày 27/07/2020Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020.pdf9.43 MBTải về
31495/QĐ-ĐHAG ngày 05/08/2021Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021.pdf10.71 MBTải về
4278/QĐ-UBND ngày 20/8/2019Khen thưởng tổng kết năm học 2018-2019 của Chủ tịnh UBND.pdf190.37 KBTải về
51133/QĐ-ĐHAG ngày 09/7/2019Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019.pdf10.03 MBTải về
6225/QĐ-UBND ngày 31/7/2018Khen thưởng tổng kết năm học 2017-2018 của Chủ tịnh UBND.pdf125.71 KBTải về
7290/QĐ-UBND ngày 10/10/2018Quyết định về việc tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" giai đoạn năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018.pdf1.36 MBTải về
81571/QĐ-ĐHAG ngày 11/09/2018Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 (bổ sung).pdf537.74 KBTải về
91155/QĐ-ĐHAG ngày 09/07/2018Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017-2018.pdf988.13 KBTải về
10258/QĐ-UBND ngày 15/09/2015Khen thưởng tổng kết năm học 2014-2015 của Chủ tịnh UBND.pdf1.67 MBTải về
11301/QĐ-UBND ngày 21/10/2015Công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh từ năm học 2012-2013 đến 2014-2015.pdf176.91 KBTải về
12334/QĐ-UBND ngày 18/10/2016Công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh từ năm học 2013-2014 đến 2015-2016.pdf2.61 MBTải về
13285/QĐ-UBND ngày 14/09/2017Khen thưởng tổng kết năm học 2016-2017 của Chủ tịnh UBND.pdf1.88 MBTải về
141421/QĐ-ĐHAG ngày 31/07/2017Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 2016-2017.pdf1.71 MBTải về
15279/QĐ-UBND ngày 22/08/2016Khen thưởng tổng kết năm học 2015-2016 của Chủ tịnh UBND.pdf1.84 MBTải về
161693/QĐ-BGDĐT ngày 19/05/2016Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2016.pdf7.18 MBTải về
171239/QĐ-ĐHAG ngày 058/08/2016Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015-2016.pdf15.31 MBTải về
181233/QĐ-ĐHAGQuyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015.pdf24.54 MBTải về
19325/QĐKT-ĐHAGQuyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013-2014.pdf702.78 KBTải về
20276/QĐ-ĐHAGQuyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2012-2013.pdf977.50 KBTải về
21256/QĐ-ĐHAGQuyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2011-2012.pdf790.61 KBTải về
22375/QĐ-ĐHAGQuyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2010-2011.pdf936.04 KBTải về