Danh sách dự kiến nâng lương Quí I - II Năm 2016

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý Thầy, Cô danh sách dự kiến nâng lương Quí I - II năm 2016 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý Thầy, Cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 26/03/2016.

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016

Hồ sơ dự tuyển gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị trước ngày 26/3/2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016

Hồ sơ dự tuyển gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị trước ngày 26/3/2016.

Thông báo v/v thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015

 Quý thầy, cô vui lòng xem nội dung thông báo và biểu mẫu trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc triển khai thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2015

Quý thầy, cô vui lòng xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí IV Năm 2015

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý Thầy, Cô danh sách dự kiến nâng lương Quí IV năm 2015 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý Thầy, Cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 07/11/2015.

Mẫu tổng hợp dự kiến phân công giảng dạy của giảng viên, năm học 2015-2016

Quí thầy, cô vui lòng tải về trong phần tập tin đính kèm.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí III Năm 2015

 Phòng TC-CT xin thông báo đến quý Thầy, Cô danh sách dự kiến nâng lương Quí III năm 2015 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý Thầy, Cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 30/07/2015.

Mẫu đơn xin phúc khảo kết quả tuyển dụng viên chức

Xin vui lòng tải về trong phần tập tin đính kèm.

Nội dung tin RSS