Thông báo về việc thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2015

Quý thầy cô vui lòng xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm.

Danh sách dự kiến nâng lương Quí 2 Năm 2015

Quý thầy, cô vui lòng xem thông tin trong tập tin đính kèm.

Thông báo tuyển dụng viên chức 2014 – 2015 (đợt 1)

Trường Đại học An Giang cần tuyển viên chức vào công tác giảng dạy, quản lý chuyên môn, nhân viên tại các đơn vị trực thuộc trường với các yêu cầu và vị trí sau:

Chi tiết cụ thể vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện hồ sơ dự tuyển sau đại học giai đoạn 2015 - 2020

Kính gửi quý thầy cô,

Phòng Tổ chức - Chính trị đang tổng hợp danh sách đăng ký dự tuyển sau đại học từ các đơn vị gửi về. Tuy nhiên, một số trường hợp cán bộ, viên chức đăng ký dự tuyển năm 2015 bằng nguồn ngân sách nhà nước nhưng chưa thực hiện hồ sơ dự tuyển trình SNV theo Thông báo số 267/TB-ĐHAG ngày 08/9/2014 vui lòng điều chỉnh nguồn kinh phí đi học (học bổng, tự túc) hoặc điều chỉnh năm dự tuyển (từ 2016 về sau).

Phòng Tổ chức - Chính trị xin đính kèm danh sách 77 trường hợp đã thực hiện hồ sơ dự tuyển từ nguồn NSNN năm 2015.

Thông báo về việc triển khai các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014

 

         UBND TỈNH AN GIANG                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2020

Tổng hợp thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020

Nội dung tin RSS