Thông báo về việc tổ chức vòng sơ tuyển giáo viên Trường Thực hành Sư phạm năm 2014

- Nội dung: Vòng sơ tuyển (vòng 1)

- Hình thức: Làm bài tự luận (về chuyên môn, xử lý tình huống, kiến thức xã hội,...).

- Địa điểm: Trường Phổ thông thực hành Sư phạm.

- Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, Thứ ba ngày 12 tháng 08 năm 2014.

- Thành phần: Hội đồng thi tuyển, thí sinh đã nộp hồ sơ xin dự tuyển (có danh sách đính kèm).

Ghi chú: Khi đến dự thi, thí sinh phải mang theo Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Sau khi có kết quả đạt yêu cầu vòng sơ tuyển, ứng viên sẽ được mời phỏng vấn để tuyển chọn./.

Danh sách dự kiến nâng lương quí 3 năm 2014

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý thầy, cô danh sách dự kiến nâng lương quí 3 năm 2014 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 01/08/2014.

Các Tiêu chuẩn, tiêu chí giảng viên đánh giá Hiệu trưởng

1. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1.1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị

a)   Trung thành với lợi ích của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b)  Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chế độ, chính sách, quy định, pháp luật của Nhà nước;

c)   Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội;

d)  Ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

1.2. Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp

a)    Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo;

Danh sách dự kiến nâng lương quí 2 năm 2014

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý thầy, cô danh sách dự kiến nâng lương quí 2 năm 2014 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 17/04/2014.

Danh sách Cán bộ, viên chức dự tuyển học bổng chính phủ Úc năm 2015

Mời quý thầy cô xem tập tin đính kèm!

Danh sách dự kiến nâng lương quí 1 năm 2014

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý thầy, cô danh sách dự kiến nâng lương quí 1 năm 2014 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 22/03/2014.

Biểu mẫu Tổng hợp phân công giảng dạy năm học 2013-2014

Quý Thầy, Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Nội dung tin RSS