Thông báo "Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013"

Quý Thầy, Cô vui lòng xem thông báo, danh sách và mẫu kê khai tài sản, thu nhập trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc dự kiến thay đổi ngân hàng chi hộ lương qua thẻ ATM

Quý Thầy, Cô vui lòng xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm!

Thông báo "V/v rà soát đội ngũ giảng viên dạy tiếng Anh và giảng viên giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh"

Quý Thầy, Cô vui lòng xem nội dung Thông báo và Mẫu phụ lục trong tập tin đính kèm

Danh sách dự kiến nâng lương quí 4 năm 2013

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý thầy, cô danh sách dự kiến nâng lương quý IV năm 2013 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 18/10/2013.

Quyết định về việc hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo, năm học 2012-2013

Quý thầy, cô xin vui lòng xem nội dung Quyết định trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc kê khai thâm niên Nhà giáo năm 2013

Quý thầy, cô xin vui lòng xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện công khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

Quý thầy, cô vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

Quý thầy, cô vui lòng xem Thông báo, Danh sách và Mẫu kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 trong tập tin đính kèm.

Nội dung tin RSS