Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm cho CB-GV năm 2011

Kính mời quí thầy cô xem thông báo trong tập tin đính kèm.

 

Bài giảng

1. Giảng viên TS.Dương Diệu Hoa: http://www.mediafire.com/?zzl673i54o018on

Thông báo về việc xét thuyên chuyển của giáo viên về công tác tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (lần 2)

Mời quý thầy cô vui lòng xem nội dung trong tập tin đính kèm

Đề cử cán bộ, công chức tham gia dự tuyển Chương trình đào tạo thạc sĩ Chình sách công

Mời quý thầy cô xin nôi dung trong tập tin đính kèm.

Hạn chót nộp hồ sơ về phòng TC-CT ngày 14/06/2011.

Đăng ký nhu cầu cử cán bộ tham gia dự tuyển đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Mời quý thầy cô vui lòng xem nội dung trong tập tin đính kèm

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu lập danh sách và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Nộp về phòng TC-CT trước ngày 13/05/2011.

Thông báo về việc xét thuyên chuyển của giáo viên về công tác tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Xin mời quý thầy cô xem thông báo trong tập tin đính kèm bên dưới.

Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2011

 Kính mời quý thầy cô xem thông báo trong tập tin đính kèm bên dưới.

Bản tóm tắt thành tích cá nhân xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệm giáo dục"

Mời quý thầy cô vui lòng tải trong mục tập tin đính kèm.

Phiếu thanh toán nợ

Mẫu phiếu thanh toán nợ. Mời quý thầy cô tải về trong tập tin đính kèm

Mẫu lý lịch 2C-BNV/2008

Xem trong tập tin đính kèm

Nội dung tin RSS