Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2011

 Kính mời quý thầy cô xem thông báo trong tập tin đính kèm bên dưới.

Bản tóm tắt thành tích cá nhân xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệm giáo dục"

Mời quý thầy cô vui lòng tải trong mục tập tin đính kèm.

Phiếu thanh toán nợ

Mẫu phiếu thanh toán nợ. Mời quý thầy cô tải về trong tập tin đính kèm

Mẫu lý lịch 2C-BNV/2008

Xem trong tập tin đính kèm

Thông báo "Về việc thực hiện hồ sơ dự tuyển sau đại học năm 2011"

 Kính mời quý thầy cô xem thông báo trong tập tin đính kèm bên dưới.

Hướng dẫn dự tuyển "Học bổng Panasonic 2012"

Xin mời quý thầy cô xem hướng dẫn trong tập tin đính kèm bên dưới.

Đăng ký đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ

Xin mời quý thầy cô xem công văn và biểu mẫu danh sách đăng ký trong file đính kèm bên dưới.

Mẫu nhận xét hết tập sự

Xem file đính kèm

Nội dung tin RSS