Tài liệu lớp NVSP 2009

Danh sách học lớp NVSP năm 2009

1. Danh sách học lớp NVSP -Lớp I(Nhấn vào để download)

Khai giảng:

- Thời gian: Lúc 7h30', ngày 7/8/2009 (sáng thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường A, Khu A, trường ĐHAG.

2. Danh sách học lớp NVSP- lớp II(Nhấn vào để download)

Khai giảng:

- Thời gian: Lúc 7h30', ngày 8/8/2009 (sáng thứ bảy).

- Địa điểm: phòng L1, Khu A, trường ĐHAG.

Mẫu phân công giảng dạy

Quy thầy cô vui long tải về trong tập tin đính kèm

Nội dung chương trình giảng dạy lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM


Số giờ tín chỉ: 225. Thời gian dự kiến: 01/08/2009-31/08/2009

Hồ sơ đề nghị nhận tiền bảo vệ luận văn

Hồ sơ bao gồm:

1. Photo Quyết định cử đi học

2. Bản sao có công chứng bằng thạc sĩ/ Tiến sĩ

3. Đơn đề nghị hưởng chế độ khuyến khích người có trình độ cao.

 

Nội dung tin RSS