Hồ sơ đề nghị nhận tiền bảo vệ luận văn

Hồ sơ bao gồm:

1. Photo Quyết định cử đi học

2. Bản sao có công chứng bằng thạc sĩ/ Tiến sĩ

3. Đơn đề nghị hưởng chế độ khuyến khích người có trình độ cao.

 

Nội dung tin RSS