Thông báo về việc Về việc xây dựng kế hoạch dự tuyển sau đại học giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng kế hoạch dự tuyển sau đại học giai đoạn 2018-2025

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào Trường Đại học An Giang năm 2017 đợt 01

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm!

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2)

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm!

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thông báo lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng năm 2017 (đợt 1)

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng

năm 2017 (đợt 1)

 

Trường Đại học An Giang thông báo lịch phỏng vấn ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1), như sau:

STT

Thông báo về việc nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

THÔNG BÁO

Nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức

Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

 

 Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG ngày 02/8/2017 về việc tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2017;

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 02

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) 

Thông báo về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của đơn vị giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của đơn vị

giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030

 

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-ĐHAG ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

THÔNG BÁO

Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

Nội dung tin RSS