Thông báo kê khai tài sản năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2011

_________

 

          Thực hiện Công văn số 3557/UBND-NC ngày 17/11/2010 của UBND tỉnh An Giang về việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

          Ban Giám hiệu đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản đến các đối tượng theo quy định (Danh sách đính kèm). Bản kê khai tài sản cá nhân gửi về phòng Tổ chức chính trị hạn chót ngày 15/11/2011, để trường kịp thời báo cáo lên cơ quan cấp trên.

          Rất mong các trưởng đơn vị triển khai thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này.

*Ghi chú: Xem mẫu kê khai tài sản, công văn số 3557/UBND-NC và hướng dẫn kê khai tài sản  trên trang Web Phòng Tổ chức - Chính trị.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
DS ke khai tai san 2011.pdf223.91 KB
Mau ke khai lan dau.doc72 KB
Mau ke khai bo sung.doc82 KB