Kế hoạch triển khai Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ lảnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Quý thầy cô vui lòng xem Kế hoạch và biểu mẫu trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
Ke hoach quy hoach.pdf417.54 KB
bieu mau qui hoach noi bo 2011-2020.doc163 KB