Hồ sơ xin nâng ngạch/ điều chỉnh ngạch viên chức

Hồ sơ xin nâng ngạch và điều chỉnh ngạch viên chức bao gồm:

1. Đơn xin nâng ngạch/ điều chỉnh ngạch

2. Biên bản họp của đơn vị

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

4. Photo Quyết định bổ nhiệm ngạch

5. Photo quyết định lương hiện hưởng.

 

Đính kèmDung lượng
Don xin nang ngach chuyen ngach.doc25 KB