Kế hoạch triển khai thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Quý thầy cô xem kế hoạch và biểu mẫu trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
KH-xet Phu cap tham nien_2012.doc112 KB