Thông báo về việc tổ chức vòng sơ tuyển nhân viên bảo vệ Trường

Nội dung: Sơ tuyển (vòng 1)

Hình thức: Làm bài tự luận.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Nhà Hiệu bộ - Khu Trung tâm Trường Đại học An Giang.

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, Thứ 7 ngày 24 tháng 11 năm 2012.

Thành phần: Hội đồng xét tuyển, các thí sinh đã nộp hồ sơ xin dự tuyển.

Ghi chú: Khi đến dự thi thí sinh phải mang theo Giấy CMND.

Sau khi đạt yêu cầu vòng sơ tuyển, ứng viên sẽ được mời phỏng vấn để tuyển chọn.