Biểu mẫu và phụ lục kèm theo Kế hoạch Triển khai đào tạo cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2013

Quý thầy, cô vui lòng tải về trong tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Ke Hoach DA 911 DHAG nam 2013.pdf214.09 KB
Phu luc 1.doc61.5 KB
Phu luc 2.pdf1.35 MB
Phu luc 3.pdf561.01 KB
Mau 1.doc54.5 KB
Mau 2.doc64 KB
Mau 3.doc57 KB
Mau 4.doc53 KB
Mau 5.doc55.5 KB
Mau 6.doc59.5 KB
Mau 7.doc58 KB
Mau 8.doc61 KB