Hồ sơ cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lai

 

 

  1. Lý lích cán bộ, công chức mẫu 2a (MAU 2A_LY LICH CBCC đính kèm)
  2. Bản tự kiểm cá nhân (theo Mẫu 3 – TNX/NS đính kèm).
  3. Bản nhận xét, đánh giá của Chi ủy nơi công tác (theo Mẫu 4 – NX/NS đính kèm).
  4. Bản nhận xét, đánh giá Chi ủy nơi cư trú (có thể xin giấy giới thiệu tại Văn phòng Đảng ủy, Mẫu do Chi ủy nơi cư trú cấp và xác nhận đánh giá)
  5. Bản kê khai tài sản tính tới thời điểm kê khai hiện tại (theo Mẫu số 03 đính kèm).
  6. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị (theo Mẫu 4a – NX/NS đính kèm)
  7. Bản kết luận của cấp ủy không vi phạm tiêu chuẩn chính trị do Trung ương quy định.

 

Ghi chú: Trong trường hợp bổ nhiệm lại thì ở mục 2,3,4,6,7 phải nhận xét hết trong thời gian đảm nhiệm chức vụ đó và ngược lại là bổ nhiệm thì nhận xét trong 2 năm liền kề.

Đính kèmDung lượng
Tu nhan xet - mau 3.doc29 KB
MAU 2A_LY LICH CBCC.doc282 KB
Nhan xet cua Chi uy - Mau 4.doc31 KB
Mau so 3 Ke khai.doc68.5 KB
Nhan xet Truong don vi - 4a.doc31.5 KB