Danh sách dự kiến nâng lương quí 3 năm 2014

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý thầy, cô danh sách dự kiến nâng lương quí 3 năm 2014 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 01/08/2014.

Đính kèmDung lượng
Qui III_2014.pdf150.3 KB