Thông báo tuyển sinh "Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ" của chính phủ Nhật Bản năm 2015

Mời quý thầy, cô xem thông báo và phụ lục trong tập tin đính kèm.

Thầy, cô đăng ký dự tuyển phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trong thông báo và gửi về Phòng Tổ chức - Chính tri trước ngày 13/9/2014. Phòng Tổ chức- Chính trị sẽ tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét giới thiệu dự tuyển. Sau đó, thầy, cô sẽ nhận lại hồ sơ chậm nhất vào ngày 17/9/2014 để gửi Cục Đào tạo với nước ngoài.

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Kim Thuận qua email: ntkthuan@agu.edu.vn hoặc điện thoại: 0987.695.314./.

Trân trọng cám ơn!

Đính kèmDung lượng
18-TB-DTVNN thong bao TS chuong trinh moi cac nha LD tre cua Nhat 2015.pdf1006.65 KB
Phu luc 1.doc50 KB
Phu luc 2.doc31.5 KB
Phu luc 3.doc34.5 KB
Phu luc 4.doc37.5 KB