TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC HỒ SƠ DỰ TUYỂN SAU ĐẠI HỌC 2014 - 2015

DANH SÁCH HỒ SƠ DỰ TUYỂN SAU ĐẠI HỌC CUỐI NĂM 2014 ĐẾN HẾT NĂM 2015.

Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung thông tin xin thông báo về Phòng trước ngày 29/9/2014.

Liên hệ: ntkthuan@agu.edu.vn (Kim Thuận)

Đính kèmDung lượng
DANH SACH DU TUYEN SAU DAI HOC 2014 và 2015.xls54.5 KB