Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2020

Tổng hợp thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020

STT Nội dung Trường Đào tạo Thời gian nộp hồ sơ Tải về
1 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Trà vinh Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/3/2020
2 Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành dân tộc và nhân học đợt 1 năm 2020 Học viện Khoa học Xã hội Tháng 02/2020Đính kèmDung lượng
TB-3959- DHTV.pdf4.12 MB
TB-346-HVKHXH.pdf2.16 MB