Thông báo về việc thực hiện hồ sơ dự tuyển sau đại học giai đoạn 2015 - 2020

Kính gửi quý thầy cô,

Phòng Tổ chức - Chính trị đang tổng hợp danh sách đăng ký dự tuyển sau đại học từ các đơn vị gửi về. Tuy nhiên, một số trường hợp cán bộ, viên chức đăng ký dự tuyển năm 2015 bằng nguồn ngân sách nhà nước nhưng chưa thực hiện hồ sơ dự tuyển trình SNV theo Thông báo số 267/TB-ĐHAG ngày 08/9/2014 vui lòng điều chỉnh nguồn kinh phí đi học (học bổng, tự túc) hoặc điều chỉnh năm dự tuyển (từ 2016 về sau).

Phòng Tổ chức - Chính trị xin đính kèm danh sách 77 trường hợp đã thực hiện hồ sơ dự tuyển từ nguồn NSNN năm 2015.

Đính kèmDung lượng
Thuc hien ho so du tuyen nam 2015.pdf33.27 KB
DANH SACH DU TUYEN SAU DAI HOC 2014 và 2015 (gui So Noi vu).xls62.5 KB