Quyết định 2078/QĐ-ĐHSP ngày 16/11/2015 của Trường ĐHSP Huế v/v cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, đào tạo tại tỉnh An Giang

Quý Thầy, Cô vui lòng xem Quyết định và danh sách trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
Quyet dinh cap CC BD NVSP cho GV An Giang.pdf130.8 KB