Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016

Hồ sơ dự tuyển gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị trước ngày 26/3/2016.

Đính kèmDung lượng
385-SNV-CCVV (thong bao tuyen sinh dao tao thac si o nuoc ngoai De an 599).signed.pdf381.87 KB