Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016

Hồ sơ dự tuyển gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị trước ngày 26/3/2016

Đính kèmDung lượng
-SNV-CCVV (thong bao tuyen sinh dao tao tien si o nuoc ngoai De an 911).signed.pdf376.49 KB