Thông báo giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Phòng Tổ chức - Chính trị xin thông báo đến quý thầy, cô lịch trả sổ bảo hiểm cho người lao động (chi tiết xem tập tin đính kèm).

Đính kèmDung lượng
Thong bao giao so BHXH.pdf37.17 KB