Thông báo về việc thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

 

 Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo,

Phòng Tổ chức - Chính trị thông báo đến quý thầy, cô thuộc đối tượng kê khai thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP nhưng chưa kê khai thực hiện việc kê khai, như sau:

-       Quý thầy, cô công tác giảng dạy đủ 5 năm (đã trừ thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên ở Mục 3 Điều 2 trong Nghị định số 54/2011/NĐ-CP) thì thực hiện kê khai đến thời điểm đó.

-       Biểu mẫu kê khai, Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH được đăng tải trên trang web Phòng Tổ chức - Chính trị tại địa chỉ: http://peo.agu.edu.vn/?q=thamniennhagiao.

Phòng Tổ chức - Chính trị đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến các thầy, cô trong đơn vị và tổng hợp kê khai thâm niên gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị trước ngày 30/04/2016. Mọi vướng mắc trong quá trình kê khai xin liên hệ đồng chí Lư Thành Tâm (email: lttam@agu.edu.vn  hoặc số điện thoại nội bộ: 1455; di động: 0976.949.859)./.

Đính kèmDung lượng
Thong bao ke khai phu cap tham nien nha giao nam 2016.pdf171.38 KB