Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Đại học An Giang

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trường ĐH An Giang năm học 2015 (đợt 2),

Trường ĐH An Giang thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trường, như sau:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển :

S

T

T

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Đơn vị

Vị trí làm việc (mã ngạch)

Nam

Nữ

Chuyên môn1

1

Lê Trần Trung Hiếu

1993

 

ĐH

Giáo dục tiểu học

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Giáo viên Tiểu học hạng II (V.07.03.07)

2. Yêu cầu:

Lúc 09 giờ 00, ngày 11/7/2016, Trường Đại học An Giang kính mời ông Lê Trần Trung Hiếu trực tiếp đến Phòng Tổ chức - Chính trị, Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang) để nghe sinh hoạt và hướng dẫn làm thủ tục ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định hiện hành; mọi sự chậm trễ, Trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị. Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định trên thì Trường Đại học An Giang hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết.

Vậy, Trường Đại học An Giang thông báo để cá nhân liên quan và đơn vị chức năng biết, tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

Đính kèmDung lượng
Thong bao so 159-TB-DHAG ve ket qua tuyen dung Truong PT THSP.pdf119.59 KB