Danh sách dự kiến nâng lương Quí III - Năm 2016

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí III - 2016 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị cán bộ, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 04/08/2016.

Đính kèmDung lượng
Du kien nang luong CBVC Quy III - 2016.pdf228.75 KB
Du kien xet nang luong nguoi lao dong Quy III - 2016.pdf185.06 KB