Thông báo lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học năm 2016

Quý thầy, cô đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học năm 2016, vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
209-TB-Vvtham du lop boi dung ky nang tin hoc 2016.pdf175.04 KB