Về việc kiểm tra và điều chỉnh thông tin dự tuyển viên chức năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra và điều chỉnh thông tin dự tuyển viên chức năm 2016

-------------

Trường Đại học An Giang thông báo về việc kiểm tra và điều chỉnh thông tin dự tuyển viên chức năm 2016, cụ thể như sau:

1/. Thông tin ứng viên dự tuyển được xếp theo từng vị trí tuyển dụng.

(Danh sách đính kèm bên dưới)

2/. Đề nghị ứng viên kiểm tra thông tin của mình trong các danh sách này. Nếu phát hiện sai sót, xin liên hệ với Phòng Tổ chức - Chính trị, Trường Đại học An Giang để điều chỉnh trước ngày 10/10/2016. Thông tin cần điều chỉnh phản hồi về:

- Thư điện tử (email): peo@agu.edu.vn

- Điện thoại: 076.3842.576

Đính kèmDung lượng
Danh sach du tuyen vien chuc truong PT THSP nam 2016.pdf174.82 KB