V/v thông báo chủ trương bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự tuyển sau đại học 2016

Công văn 140 /SNV-CCVC ngày 24/01/2017 của Sở Nội vụ An Giang về việc thông báo chủ trương bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự tuyển sau đại học 2016.

Quý Thầy, Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
CV trien khai bo sung DS 2016.signed.pdf489.69 KB
DS kem theo CV trien khai.pdf171.4 KB