Danh sách dự kiến nâng lương Quí I - 2017

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí I - 2017 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị cán bộ, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 20/02/2017.

Đính kèmDung lượng
Du kien nang luong Qui I-2017.pdf231.79 KB