Thông báo về việc cập nhật hồ sơ CBVC

1. Quý Thầy/Cô vui lòng click tại đây để tiến hành cập nhật Hồ sơ CBVC.

2. Thời gian cập nhật từ ngày 07/3/2017 đến ngày 24/3/2017.

3. Mọi thông tin thắc mắc trong quá trình cập nhật vui lòng liên hệ:

-      Lư Thành Tâm (lttam@agu.edu.vn; ĐT: 0976.949859; MEG: 150109);

-      Tô Cẩm Loan (tcloan@agu.edu.vn; ĐT: 0986.807827)

-      Nguyễn Phước Nho (npnho@agu.edu.vn; ĐT: 0949.985138; MEG: 150638).