Mẫu hồ sơ bổ nhiệm ngạch khi hết tập sự

Mẫu hồ sơ bổ nhiệm ngạch khi hết tập sự

Đính kèmDung lượng
maunhanxethettapsu (4).doc31 KB