Thông báo về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 -2017

Quý thầy, cô vui lòng xem nội dung Thông báo trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
169-TB-Ket qua danh gia phan loai CCVC 2016-2017.pdf18.47 MB