Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động, năm học 2016 -2017

Quý Thầy, Cô vui lòng xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
190-TB-Dieu chinh ket qua danh gia phan loai CCVC 2016-2017.pdf1.92 MB