[Dự thảo] Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học An Giang

Thời hạn góp ý: đến ngày 09/09/2017

Dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học An Giang (tập tin đính kèm)

Đính kèmDung lượng
Du thao Quy che dan chu AGU 2017.doc113.5 KB