Thông báo về lịch học của lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II

Quý Thầy , Cô xin vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
KHGD-CDNN-DHAG2-22-8-2017.doc61 KB