V/v Tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo

Công văn số 3847/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo (tập tin đính kèm).

Đính kèmDung lượng
3847-BGDĐT-NGCBQLGD Vv thi thang hang GV II 2017.pdf3 MB
cong_van_so_2102_bgddt_1352016.pdf12.9 MB
thong_tu_18_2017_quy_dinh_dk_ndung_hthuc_thi_thang_hang_chuc_danh_vcgd.doc38 KB