[Dự thảo]Hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức và người lao động năm học 2017-2018

Thời hạn góp ý: đến ngày 07/09/2017

Dự thảo Hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức và người lao động năm học 2017-2018 (tập tin đính kèm)

Đính kèmDung lượng
Huong dan danh gia VC 2017-2018 - v1.docx56.15 KB
Mau 1 danh cho VC lanh dao.docx38.81 KB
Mau 2 danh cho VC.docx36.6 KB
Mau so 4.xlsx13.06 KB