[Dự thảo] Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang

Thời hạn góp ý: đến ngày 07/09/2017

Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang (tập tin đính kèm)
Đính kèmDung lượng
Quy dinh che do lam viec GV v1.docx108.11 KB