Dự thảo Nghị quyết, Quyết định sửa đổi, bổ sung chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thời hạn góp ý đến ngày 28/9/2017.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Nghi quyet sua doi Nghi quyet 02.doc57.5 KB
QD sua QD 01 quy dinh che do dao tao, boi duong.doc87 KB