[Dự thảo] Quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hình thức giáo dục chính quy của Trường Đại học An Giang

Kính mời quý Thầy/Cô thực hiện góp ý cho Quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hình thức giáo dục chính quy của Trường Đại học An Giang (chi tiết tập tin đính kèm).

Thời hạn góp ý: đến hết ngày 30/9/2017.

Thông tin góp ý phản hồi về email: peo@agu.edu.vn

Đính kèmDung lượng
[Du thao] QUY CHE CONG TAC HSSV 2017-2018.doc187 KB